MEER OOR ONS

KERKRAAD & KOMMISSIES

Kerkraad

Bedieningspan

Dagbestuur

Fondsekommissie (Finkom)

Personeelkommissie (Perskom)

Eiendomskommissie

Leraar

Ds Willie Badenhorst III

Administrasie

Lana Schindehutte

​Koster

Danie Jacobs

PERSONEEL
GESKIEDENIS

Gemeentestorie

Geskiedenis

Oud Predikante