Kerkkantoor

Tel: 021 948 2402

Faks: 086 219 9616

E-pos: navrae@bellvillewes.ng.org.za

Kantoorure

Ma. 8:00 - 17:00
Vry. 8:00 - 12:00

Sondae: 1 uur na oggenddiens

Adres

8ste Laan 10, Boston
7530 Bellville, Wes-Kaap

STUUR GERUS
'N BOODSKAP

Dankie vir jou boodskap!