INLIGTING

BANK BESONDERHEDE

Dankoffer

NGK Bellville-Wes
ABSA
Rekening-no: 340580079
Takkode: 632005
Verwysing: Naam en Blok

NGK Bellville-Wes SnapScan

GOB

NGK Bellville-Wes
Eerste Nasionale Bank
Rekening-no: 62072098512
Takkode: 200310
Verwysing: Naam en Sendeling.Instansie

snap.JPG

WORD DEEL

Belangrike Dokumente

kliek op die skakel om af te laai

Aansoek om Doop

Lidmaatskapvorm

Debietorder

UITREIKE & NUUS

Besluit 25 - Selfdegeslagverbintenis

Sinode Besluit 2019